-->

İdrarda silendirler

İdrarda bulunabilen maddelerden biri de silendirlerdir. Şekillerinin silindire benzemesi nedeniyle bu ismi almış olan silendirler böbreklerin distal tüpleri ve toplayıcı kanallarında oluşan yapılar olup birleşimlerinde "Tamm-Horsfall proteini" ya da "üromodulin" olarak da adlandırılan bir glikoprotein içerirler. Böbrek tübüllerinin içinde oluştuklarından dolayı bulundukları yerin şeklini alan silendirler farklı çeşitli fizyolojik ve patolojik durumda ortaya çıkar. Böbrek tübüllerindeki düşük pH, idrar ozmolalitesinin yüksekliği, idrar sodyum konsantrasyonunun yüksekliği gibi koşullar idrarda silendir görülmesine yol açabilirler. 


idrar silendirleri

Silendirler nasıl oluşur?


Silendirlerin yapısında bulunan Tamm-Horsfall proteini ipliksi yapıda bir proteindir. Yukarıda adı geçen; düşük pH, idrar ozmolalitesinin yüksekliği, idrar sodyum konsantrasyonunun yüksekliği gibi koşullar bu iplikçiklerin bir araya gelerek silindirik bir yapı oluşturmasına sebep olur. 


idrar silendiri

Silendir çeşitleri nelerdir?


İdrarda bulunan silendirler genellikle içerdikleri partiküllere göre isimlendirilirler. Hyalen silendirler, granüler silendirler, yağlı silendirler, hücresel silendirler, karışık silendirler idrarda bulunabilen silendirlerdir. 

Silendirler nasıl tespit edilirler?


İdrarda bulunan silendirlerin tespit edilebilmesi için idrar sedimentinin mikroskopta incelenmesi gerekir. İdrar silendirleri tam otomatik idrar analizörleri ile de belirlenebilir ancak silendir çeşidinin tanımlanması genellikle kullanıcı tarafından yapılır. 


idrarda silendir

İdrarda bulunan silendir tipinin belirlenmesi neden önemlidir?

İdrardaki silendir çeşidinin belirlenmesi son derece önemlidir çünkü silendir çeşidi belirli bir hastalıkla ilişkilidir. Silendir tipinin bilinmesi ilgili bmöbrek hastalığının teşhisini kolaylaştırır. 

BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Yorum Gönder

EMAİL gönder yazılar ADRESİNE GELSİN