-->

Sperm (meni) kültürü antibiyogram soru-cevap

Sperm (meni) kültürü nedir?


Meni kültürü, semen ya da sperm kültürü olarak da adlandırılır. Meni kültürü sperm sıvısında enfeksiyona sebep olabilecek mikropların varlığını tespit etmek için yapılır. Kronik prostat enfeksiyonları, cinsel yolla bulaşan hastalıkların teşhisinde sperm kültürü testi kullanılır.

Sperm (meni) kültürü antibiyogram nedir?Kültür ve antibiyogram genellikle birlikte yapılan, birbirinin devamı şeklinde testlerdir, önce Sperm (meni) kültürü yapılarak eğer varsa hastalık yapan mikroorganizmalar tanımlanır. Daha sonra antibiyogram yapılarak belirlenen mikrobu ortadan kaldırabilecek antibiyotik belirlenir. 

Sperm (meni) kültürü için örnek nasıl verilir?


Hasta, doktor muayenesinden sonra, laboratuvara yönlendirilir. Laboratuvarda hastaya steril sperm kültür kabı verilerek, hasta spermi örnek kabına nasıl yapması gerektiği konusunda bilgilendirilir.steril sperm kültür kabı

Sperm örneği verme öncesi ve verirken nelere dikkat edilmelidir?

Sperm kültürü yapılmadan önceki 7-10 günlük süre dahil olmak üzere antibiyotik almamış olması gerekir. Çünkü antibiyotiklerin etkisi nedeniyle hastalarda bakteriler üreyemezler.

Semen kültürü örneği vermeden önce genital bölge ve penis temiz bir su ile yıkanmalı ve kurulanmalıdır. 


Sperm kültürü örneği laboratuvar tarafından verilen steril kaba yapılmalıdır. 


İşlem sırasında kayganlaştırıcı bir madde kullanılmamalı, steril kabın içine el değdirilmemeli, su, sabun veya herhangi bir yabancı madde kaçırılmamalıdır. 

Sperm örneği verilen kap içine yapıldıktan sonra kapağı sıkıca kapatılmalı ve vakit geçirmeden laboratuvara ulaştırılmalıdır.


Zamanında laboratuvara ulaştırılmayan örnekler ile  ağzı kapalı olmayan veya uygun kapta getirilmeyen hasta örnekleri laboratuvara kabul edilmez ve tekrar numune getirilmesi istenir. Çünkü bu örnekler hatalı sonuçlara sebep olabilmektedir.


Sperm kültürü ile sperm testi (spermiyogram) arasında ne fark vardır?


Genel olarak sperm testi olarak bilinen spermiyogram, görünüm, kıvam, sperm hücrelerinin hareketlilik oranları, hücre yapısı, pH, sperm miktarı, sperm hücre sayısı ve enfeksiyon hücreleri gibi özellikler ölçülür. Sperm kültüründe ise mikroorganizma varlığı araştırılır ve devamında antibiyogram yapılarak mikrobun antibiyotik ilaç duyarlılıkları belirlenir.


Sperm (meni) kültürü antibiyogram nasıl yapılır?


Laboratuvara getirilen sperm kültürü örneği, özel üretilmiş besiyerlerine ekim yapılarak, uygun derecede, uygun süre bekletilerek varsa mikroorganizmaların üreyip çoğalmaları beklenir. Zaman zaman besiyerleri kontrol edilerek üreme olup olmadığı kontrol edilir. Eğer üreme varsa, bazı ek testler de yapılarak mikroorganizmanın hangisi olduğu belirlenir. Daha sonraki aşamada ise, sperm kültür testinin devamı olan antibiyogram testi yapılarak, üreyen mikrobun antibiyotiklere duyarlılık ve dirençlilik durumları ölçülür. Aşağıdaki resimde kültürde üreyen bakteriler görülmektedir.


sperm kültürüSperm (meni) kültürü antibiyogram sonuçları nasıl değerlendirilir?


Sperm kültürü testi genellikle örnek verildikten 2-3 gün içinde sonuçlanır. Örnek verildikten 1 gün sonra ekimler kontrol edilir. Üreme varsa, ''Üreme oldu'' ibaresi konarak üreyen mikroorganizma adı ve antibiyogramdaki ilaç duyarlılıkları ölçülerek ilaçlar liste şeklinde sıralanarak raporlanır. Eğer kültürde üreme yoksa ''üreme olmadı'' şeklinde rapor verilir. Bazen kültürde birden fazla mikroorganizma üreyebilmektedir, bu mikroorganizmaların etken olduğu düşünülüyor ise her mikroorganizmaya ayrı ayrı antibiyogram yapılarak ilaç duyarlılıkları belirlenir.
 Alttaki resimde sperm kültürü antibiyogram görülmektedir. İlaç disklerinin etrafındaki halkalar ne kadar küçükse bakteriler o ilaca karşı daha dirençli, halka ne kadar büyük ise bakteriler o ilaca karşı o kadar duyarlıdır. Antibiyogramda duyarlılık-dirençlilik dereceleri ilaçların çevresindeki halkaların çapları ölçülerek belirlenmektedir.


sperm kültürü antibiyogram


Bazen de kültürde üreyen mikroorganizmalar dış kaynaklardan olabilmektedir. Örneğin örneğin içine su, sabun gibi herhangi bir madde kaçırılması, kabın içine elin değdirilmesi,  spermin steril kaba yapılmaması veya örnek kabının ağzının açık unutulması gibi bir çok faktör bu duruma sebep olabilir. Böyle bir durumda sonuç ''kontaminasyon'' olarak değerlendirilir ve hiç bir işlem yapılmadan, kültür örneği verme prosedürlerine uyarak hastanın tekrar numune vermesi önerilir.


Bunlar da ilginizi çekebilir:

Sperm (meni) kültürü testi nasıl yapılıyor izleyin

BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Yorum Gönder

EMAİL gönder yazılar ADRESİNE GELSİN